Logotyp
Huvudbild på sida

Uthyrningspolicy, lägenheter

När du söker lägenhet hos oss gäller följande:

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du får inte ha någon hyresskuld
 • Du bör inte ha några betalningsanmärkningar
 • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd
 • Du ska kunna betala hyran med din inkomst
 • Du ska vid konstraskrivning kunna uppvisa intyg på gällande hemförsäkring

Med inkomst menar vi lön eller studielån minst sex månader framåt i tiden, pension, a-kassa, föräldraersättning, inkomst av egen rörelse, av Laxå kommun styrkt försörjningsstöd samt etableringsersättning där minst 12 månader är kvar av beslutad ersättningsperiod. Studiebidrag, bostadstillägg, underhållsbidrag och inackorderingstillägg räknas in i den samlade bedömningen av inkomsten.

Laxåhem förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på samtliga sökande kunder och kontrollera tidigare boende samt rätten att göra den slutliga bedömningen om hyresavtal kan tecknas.

Även när du flyttar inom Laxåhem ställs krav på att du ska ha skött dina hyresinbetalningar och i övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

Om du vill flytta från Laxåhem är din uppsägningstid tre kalendermånader om inget annat har avtalats. Uppsägningen räknas alltid från den första i nästa månad oavsett när i månaden du säger upp. Din uppsägningstid är angivet på ditt hyresavtal.

Undantag med en månads uppsägningstid görs vid:

 • dödsfall, då har dödsboet rätt till en månads uppsägningstid
 • hyresgäst som flyttar till särskilt boende för äldre i Laxå kommun
 • flytt till seniorboende i Laxåhems bestånd.

Uppsägning ska göras skriftligt och lämnas eller skickas till Laxåhem.

Bostadskö

Du kan ställa dig i bostadskö hos Laxåhem när du fyllt 18 år.

Som hyresgäst hos Laxåhem får du kötid utifrån den tiden som du haft ditt nuvarande kontrakt. Ny kund får sin kötid räknad från den dagen bostadsansökan mottogs av Laxåhem.

Förtur

Förtur till en lägenhet i Laxåhems bestånd är starkt begränsad och kan sökas när alla andra möjligheter att ordna ett eget boende anses vara uttömda. Ansökan om förtur lämnas tillsammans med bostadsansökan till Laxåhem. De kategorier av förtur som hanteras är medicinsk förtur, social förtur och näringslivsförtur.

Garage, p-platser och förråd

Se lägenheter, dock ska kraven ej hanteras så strikt. Eventuella hyror och fakturaskulder ska vara betalda innan hyresavtal tecknas.

Hyresgäst hos Laxåhem har förtur när ett garage, p-plats eller förråd blir ledigt.

Uppsägningstid gäller samma som för lägenhet.

Antal boende i lägenhet

Laxåhem har uppmärksammat att antalet boende i lägenheten är så många att boendet blir osunt.

Riktlinjer om hur många som får bo i en lägenhet införs med anledning av att

 • förhindra osunda boendeförhållanden med för trångt boende i en lägenhet
 • förhindra osunda boendeförhållanden för kringboende
 • våra hyresgäster ska ha ett bra boende med hänsyn till trygghets- och säkerhetsaspekter och utrymningssäkerhet
 • befintlig ventilation inte är dimensionerad för fler personer i lägenheten än vad riktlinjer anger
 • tillgång till tvättstuga är begränsad

Följande riktlinjer gäller

 • 1 rok maximalt tre personer
 • 2 rok maximalt fyra personer
 • 3 rok maximalt sex personer
 • 4 rok maximalt åtta personer
 • 5 rok maximalt tio personer

Undantag som får bedömas från fall till fall

 • familj med många barn och lägenheten är större än normalt
 • tillkommande egna barn under boendetiden
 • tillfälliga besök under kort tid, cirka en vecka