Logotyp
Huvudbild på sida

Historik

Den 16 december 1946 beslutade Laxå Köpingsfullmäktige att bilda Stiftelsen Bostadshus i Laxå. Stiftelsens första konstituerande styrelsemöte hölls den 4 januari 1947 och till styrelse utsågs: riksdagsman Lars Lindahl, ordförande, sågverksarbetare Karl O Johansson, vice ordförande, bankkamrer Curt Ericsson, sekreterare, grovarbetare Gustav Björsson, verkställande ledamot, ingenjör Sigge Rudengren, ledamot

1967 slogs Stiftelsen Tivedsbostäder och den del av Svartå kommuns bostadsstiftelse som låg i Hasselfors samman med Stiftelsen Bostadshus i Laxå.

Under 1995 ombildades Stiftelsen Bostadshus i Laxå till aktiebolag och från och med 1996 är namnet AB Laxåhem.