Logotyp
Huvudbild på sida

Kamerabevakning

Kamerabevakning

AB Laxåhem bedriver kamerabevakning, utan ljudupptagning, av vissa källarutrymmen. Har du frågor som rör detta är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud, på adressen som finns angiven i Laxåhems integritetspolicy. www.laxahem.se (GDPR behandling av personuppgifter) Länk till annan webbplats.

Syfte Syftet med kamerabevakning är att förbättra ordningen i våra fastigheter och öka trygghetskänslan för våra hyresgäster.

Rättslig grund Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för Laxåhems berättigade intresse av att förbättra ordningen och öka trygghetskänslan i våra fastigheter samt att kunna göra gällande våra rättsliga anspråk i samband med brott. I förekommande fall kan överföring av personuppgifter till behöriga myndigheter komma att ske i syfte att fullgöra Laxåhems förpliktelser eller för att kunna göra gällande Laxåhems rättsliga anspråk.

Hur länge vi lagrar uppgifterna Laxåhem kommer inte lagra personuppgifter under längre tid än av som är absolut nödvändigt för att uppfylla de syften som uppgifterna samlades in för. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter.

Rättigheter samt möjlighet att lämna klagomål Enligt gällande lagstiftning om dataskydd har du rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig.

Vänligen kontakta Laxåhem via kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att när som helst göra ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndighten

Se punkten ovan

Kontaktinformation

Finns på Laxåhems hemsida www.laxahem.se Länk till annan webbplats.