Logotyp
Huvudbild på sida

Tillgänglighetsredogörelse

Laxåhem AB står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatser. Den här sidan beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig här webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte här helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att Laxåhems webbplats ska kunna uppfattas, hanteras, förstås av alla besökare. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till epost@laxahem.se eller 0584-47 35 00

Kontakta tillsynsmyndighet

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd hur vi hanterar dina synpunkter angående tillgänglighet på webben.

Myndighet för digital förvaltning – anmäl bristande tillgänglighet www.info@digg.se eller
0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenligt med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oskäligt betungande anpassning

Laxåhem AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt §12 lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Lansering av webbplats

Webbplatsen publicerades 2018 då den även blev responsiv.

Hur vi testat webbplatsen

Webbpubliceringsverktyget Sitevision kvalitetskontrollerat hemsidan vid publicering.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av laxahem.se

Redogörelsen uppdaterad 20201106