Logotyp
Huvudbild på sida

Styrelse och revisorer

Styrelseledamöter

Ingemar Schön, ordförande
Klas-Göran Vilgren, vice ordförande
Jeanette Günther

Paul Särnholm
Elvy Wicklund

Björn Brohmée
Leif Nytström

Revisor

Hans Olsson, PwC
Auktoriserad revisor

Revisorssuppleant

Peter Söderman, PwC
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer

Tanja Hougaard

Lekmannarevisors suppleant

Karl-Gustav Eriksson