Logotyp
Huvudbild på sida

Tack för att du svarat på vår hyresgästenkät!


I maj så skickade vi på Laxåhem ut en enkät till dig som hyresgäst hos oss, och nu har resultatet sammanställts.

Av alla som har svarat så uppger 92 % att man är nöjd eller mycket nöjd med oss som hyresvärd. Så många som 96 % har svarat att man trivs bra eller mycket bra i sin bostad och hela 98 % känner sig trygga i sin bostad. Inom alla tre av dessa frågor har det skett en ökning från förra enkäten 2015, vilket vi givetvis är mycket glada för.

Stort tack till dig som svarat på enkäten. Det betyder mycket för oss i vårt arbete med att förbättra oss i vårt arbete att få in synpunkter på vad du tycker är bra eller mindre bra med ditt boende.

Med hjälp av resultatet kommer vi nu arbeta med att ta fram fokusområden som vi planerar att arbeta lite extra med för att ytterligare förbättra för dig som hyresgäst hos oss. Information om vilka fokusområden som vi kommer lägga extra energi på och vilka konkreta åtgärder det kommer att innebära för dig berättar vi mer om i skriften ”Din värd” som delas ut till samtliga hyresgäster varje vår. Vi kommer även berätta om aktuella projekt som vi jobbar med i hyresgästsmeddelanden och på vår hemsida www.laxahem.se