Logotyp
Huvudbild på sida

Byte/renovering av tak

För att förbättra boendemiljön och för att säkerställa att det inte blir takläckage kommer byte/renovering av tak att utföras enligt nedan.

Stationsgatan 10, Finnerödja. Arbetet påbörjades i januari och färdigställdes under mars månad.

Mjölnaregatan, Finnerödja. Arbetet pågår och beräknas vara klart under våren.

Öfwerströmsgatan 16, Laxå. Arbetet pågår och beräknas vara klart under våren.