Logotyp

Uppsägning

Uppsägning av bostad/garage/p-plats/lokal måste göras skriftligt. På baksidan av hyresavtalet kan du fylla i namn, datum osv. och lämna in till oss. När du sagt upp din bostad skickas en avflyttningsbekräftelse hem till dig.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader för lägenhet/garage/p-plats. Exempel: Säger du upp ditt hyresavtal den 14 februari är uppsägningstiden mars, april och maj. Ditt hyresavtal upphör alltså att gälla den 31 maj. Under uppsägningstiden betalar du hyran som vanligt.

En månads uppsägningstid gäller vid dödsfall, flytt till särskilt boende för äldre i Laxå kommun samt flytt till seniorboende i Laxåhems fastighetsbestånd.

Besiktning utförs efter överenskommelse vid avflytt. Alla utkvitterade och extrabeställda nycklar lämnas senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyresavtalet gått ut.