Logotyp

Centrum - närhet till det mesta

Nära till centrumområdet med service och affärer. Området sträcker från E20 ned till järnvägsstationen. Blandad bebyggelse med exempelvis tvåplans radhus med egen uteplats samt två och trevåningshus. Balkong i de flesta lägenheter.