Logotyp
Huvudbild på sida

Tack!

Strax innan sommaren skickade vi på Laxåhem ut en enkät till våra hyresgäster och nu är resultatet av svaren sammanställt.

Av de svar som kommit in uppger även denna gång så många som 91 % att man är nöjd eller mycket nöjd med oss som hyresvärd. Så många som 95 % har svarat att man trivs bra eller mycket bra i sin bostad. Den totala sammanställningen visade till och med på en liten ökning från höga 71 till 72 för det sammantagna NKI (nöjd kundindexet). Detta är så klart mycket positivt och inspirerande för oss och också ett litet kvitto på att det vi gör i grunden uppskattas.

Stort tack till dig som svarat på enkäten. Det betyder mycket för oss i vårt arbete med att alltid försöka jobba med förbättringar att vi får in synpunkter på vad du tycker är bra eller mindre bra med ditt boende.

Med hjälp av resultatet har vi nu tagit fram fokusområden som vi planerar att arbeta lite extra med för att ytterligare förbättra för dig som hyresgäst hos oss.

De frågor som vi nu kommer att lägga lite extra fokus på är inom områdena: bostaden, utemiljö, lyhördhet samt information.

Vilka konkreta åtgärder det kommer att innebära för dig berättar vi mer om i skriften "Din värd" som delas ut till samtliga hyresgäster varje vår. Vi kommer också att berätta om aktuella projekt som vi jobbar med i hyresgästmeddelanden och här på vår hemsida.

Vår förhoppning är att vi med dessa åtgärder ska få dig som hyresgäst att känna att du är viktig för oss och att vi gör vårt bästa för att lyssna på dig.