Logotyp
Huvudbild på sida

Nu är hyrorna för år 2017 klara!

INFORMATION

Nu är 2017 års hyror förhandlade.

Laxåhem har den 5 december 2016 träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om justering av hyrorna från och med den 1 januari 2017.

Vi har även i år haft ett bra år med låga kostnader för tomma lägenheter, låga räntenivåer och en hittills mild höst och vinter. Detta gör att vi har kunnat komma överens om en hyresjustering som även i år är på en låg nivå. Att det ändå blir en liten höjning beror till största delen på vårt behov av att underhålla våra fastigheter så att vi även i framtiden ska kunna erbjuda ett attraktivt boende i Laxå kommun.

Överenskommelsen innebär att hyrorna för bostäder och ej indexreglerade lokaler ökar med 0,65 %. Hyran för parkeringsplatser (garage, motorvärmare, carportar) samt HLU-rabatter ligger oförändrade 2017.