Logotyp

Information om skyddsrum


Frågan om skyddsrum har uppmärksammats mycket de senaste veckorna och vi får frågor om skyddsrum hos Laxåhem.

Här har vi samlat information som kan vara bra att veta:

1. Det finns skyddsrum i många av Laxåhems fastigheter. På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) www.msb.se finns en interaktiv skyddsrumskarta där du själv kan leta upp närmaste skyddsrum.

2. Vid händelse av krig blir du uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även om skyddsrummet ligger i Laxåhems hus, så kan det komma att användas av andra personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen, det vill säga att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.

3. Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som fastighetsägare (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummet för sitt ändamål. För mer information, se MSBs hemsida.

4. I ett iordningställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSBs hemsida hittar du en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum.

5. Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn.

6. Svenska skyddsrum är endast avsedda för människor.

7. Skyddsrum ska vara uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt "Skyddsrum".