Logotyp
Huvudbild på sida

Hyrorna för år 2020 är förhandlade

Information

Laxåhem har den 7 januari 2020 träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en justering av hyrorna från och med den 1 februari 2020.

Justeringen ligger i en nivå som gör det möjligt att möta de ökade taxebundna kostnaderna när det gäller såväl fjärrvärme och VA samt övriga fastighetsrelaterade kostnader. Vi har också ett stort behov av att fortsätta underhålla våra fastigheter för att även i framtiden kunna erbjuda ett attraktivt boende i Laxå kommun.

Överenskommelsen innebär att hyrorna för bostäder och ej indexreglerade lokaler justeras med 2,15 % från 1 februari. Den nya hyran motsvarar en justering med 1,97 % på helår vilket resultatet av förhandlingen hade inneburit om förhandlingen blivit klar innan årsskiftet.

Hyran för parkeringsplatser (garage, motorvärmare, carport) samt HLU-rabatter är oförändrade.