Logotyp
Huvudbild på sida

Hyrorna för år 2019 är förhandlade

Information

Laxåhem har den 14 januari 2019 träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en justering av hyrorna från och med den 1 januari 2019.

Justeringen ligger i en nivå som gör det möjligt att möta de ökade taxebundna kostnaderna när det gäller såväl fjärrvärme och VA samt övriga fastighetsrelaterade kostnader. Vi har också ett stort behov av att fortsätta underhålla våra fastigheter för att även i framtiden kunna erbjuda ett attraktivt boende i Laxå kommun.

I och med denna överenskommelse med Hyresgästföreningen har vi möjlighet att fortsätta med de underhållsåtgärder som är planerade under 2019. Det innebär bland annat att vi kommer att byta fönster på Skolgatan 27, måla trapphus på von Boijgatan 12 och 18 B, byta tak på Stationsvägen 3 i Hasselfors samt renovera balkonger på Postgatan 16.

Överenskommelsen innebär att hyrorna för bostäder och ej indexreglerade lokaler ökar med 1,9 %. Hyran för parkeringsplatser (garage, motorvärmare, carport) samt HLU-rabatter är oförändrade.