Logotyp
Huvudbild på sida

Hyrorna för år 2018 klara!

Information

Nu är 2018 års hyror förhandlade

Laxåhem har den 12 december 2017 träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om justering av hyrorna från och med den 1 januari 2018.

Då Laxåhem har fortsatt bra efterfrågan på bostäder, så har även 2017 blivit ett år med låga kostnader för tomma lägenheter. Detta tillsammans med låga räntenivåer och en hittills snöfattig vinter gör att vi kommit fram till en låg hyresjustering även i år. Vi är överens med Hyresgästföreningen om en liten höjning, till största delen beroende på vårt stora behov av att fortsätta underhålla våra fastigheter för att även i framtiden kunna erbjuda ett attraktivt boende i Laxå kommun.

Överenskommelsen innebär att hyrorna för bostäder och ej indexreglerade lokaler ökar med 1,1%. Hyran för parkeringsplatser (garage, motorvärmare, carport) samt HLU-rabatter är oförändrad 2018.