Logotyp
Huvudbild på sida

Historiskt  spadtag i Laxå

Pressmeddelande

Nu byggs det nytt -  25 år sedan sist!

Sven Erik Windh, 76 år, fick ta det historiska första spadtaget i Laxå i måndags. Det är 25 år sedan Laxåhem byggde nya bostäder och i ett av radhusen som nu byggs ska Sven Erik själv bo i.

- Det är roligt. Man vill bo lite bekvämare på äldre dar och jag hoppas några yngre förmågor vill ta över vårt hus, säger Sven Erik.

Lika roligt är det för Mattias Looström, vd på kommunägda Laxåhem. -Alla kurvor pekar åt rätt håll. Vi har en befolkningstillväxt i kommunen, Laxåhem går bra ekonomiskt och efterfrågan på bostäder ökar i Laxå. Laxåhem är en viktig aktör i kommunens utveckling, nu är det läge att försiktigt gasa för att inte tappa fart.

- Det här är bara början. Den plan som vi tagit fram, pekar på en nyproduktion av 55-60 nya bostäder i Laxå kommun fram till 2020.

De fem nya radhuslägenheterna på Skolgatan i centrala Laxå har ett stort symbolvärde. Laxå är märkt av decennier med tomma lägenheter. När Esab, den stora arbetsgivaren på orten, blomstrade som mest på 70-talet, sysselsatte fabriken cirka 1 400 personer.

Kommunen blomstrade ikapp med Esab och byggde ett helt nytt bostadsområde, Saltängen, i miljonprograms-anda. Men på 80-talet vände det och under många år revs bostäder och fastigheter byggdes om till andra ändamål.

Efterfrågan ökar

Nu är problemet ett annat och av en annan dignitet: många unga familjer letar sitt första och prisvärda egnahem, samtidigt som många äldre – som vill flytta från sina villor – efterfrågar moderna och bekväma lägenheter.

I några år har Laxåhem tagit fram nya bostäder med ombyggnad i det befintliga beståndet. Och förra året var Laxåhem det första allmännyttiga bostadsbolaget i Sverige att ta tillbaka en fastighet som ingick i Statens bostadsomvandlingsprogram, SBO.

Men det räcker ändå inte, efterfrågan på nya moderna bostäder fortsätter att öka i Laxå.

– Nu andas hela Laxå optimism. Vi ligger bra till med goda kommunikationer och närhet till naturen. Med det här projektet vill vi ge ett bidrag till att flyttkedjan i Laxå ska fungera ännu smidigare, säger Mattias Looström.

För mer information, kontakta Mattias Looström, vd Laxåhem, på 0584-47 35 04 eller mattias.loostrom@laxahem.se