Logotyp
Huvudbild på sida

Förbättring av utemiljö i Hasselfors

I svaren vi fick in på hyresgästenkäten som gick ut till alla hyresgäster före sommaren fanns en del synpunkter på utemiljön. Det har vi tagit till oss och kommer att jobba med.

Till att börja med fokuserar vi på att göra utemiljön vid Stationsvägen 3 och Bäcklundavägen 4 i Hasselfors lite trivsammare.

Det vi ska göra är att jobba med föryngring av växter och att iordningställa en ny sittplats där man kan träffas och umgås med sina grannar. Gammal uttjänt lekutrustning kommer också att tas bort. Gungställning och sandlåda blir kvar.

Arbetet kommer att pågå fram till vecka 49.

Du som hyresgäst är viktig för oss och vi är tacksamma för dina synpunkter och vi gör vårt bästa för att lyssna och ta till oss dem.