Logotyp
Huvudbild på sida

Byte/renovering tak Stationsvägen 3 Hasselfors

För att förbättra boendemiljön och för att säkerställa att det inte blir takläckage kommer byte/renovering av tak att utföras.

Arbetet påbörjades i januari och beräknas färdigställas under mars månad.