Logotyp

Trygghetsjour – ring 0584-101 13

Givetvis ska man alltid visa hänsyn mot sina grannar genom att till exempel anpassa ljudvolym. Särskilt sen kvälls- och nattetid ska man av hänsyn till andra hyresgäster undvika att göra sådant som kan störa. Detta är en ordningsregel som gäller i de allra flesta hyreshus. Att exempelvis ha en högljudd fest på natten som stör andra hyresgäster är inte tillåtet.

Trygghetsjour finns för att hyresgäster som blir utsatta för störning ska ha någonstans att vända sig. Till journumret kan du ringa på icke ordinarie arbetstid för att rapportera pågående störningar. Den störande kommer då att kontaktas och uppmanas till försiktighet. Händelseförloppet rapporteras till Laxåhem.

För varje utryckning av bevakningsföretaget debiteras Laxåhem som hyresvärd en kostnad av bevakningsföretaget. Om störningen varit befogad, kommer vi att debitera störande hyresgäst denna kostnad. För att undvika att denna tjänst missbrukas måste den som ringer Trygghetsjouren alltid uppge sitt namn och adress. Den som anmäler störning kan inte vara anonym mot hyresvärd eller bevakningsföretaget. Däremot har ingen annan rätt att veta vem som rapporterat händelsen. Varje utryckning följs upp.