Logotyp

Studsmattor och badpooler

Ditt ansvar

För att förebygga olyckor med lekutrustning som studsmattor och badpooler vill vi förtydliga ansvaret kring detta.

Uppställning på allmän eller gemensam mark

Som markägare är Laxåhem ansvarig för lekredskap som exemplevis studsmattor, badpooler och liknande som ställts upp på våra områden. Detta oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller ej. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta.

Av säkerhetsskäl är det därför inte tillåtet att ställa studsmattor elle pooler inom Laxåhems områden. Om sådan anträffas kommer tillsägelse att ske om omedelbar borttagning.