Logotyp

Omskrivning av kontrakt

Vid ändrade familjesituationer

Vid samboförhållanden, ska sambon ha varit mantalsskriven på adressen sedan sex månader tillbaka. Då barn vill ta över lägenhet på grund av dödsfall, är det endast hemmaboende barn vilka alltid har varit skrivna på adressen, som har rätt till detta. Sambo och barn ska uppfylla AB Laxåhems uthyrningspolicy.