Logotyp

Lägenhetsnummer, adressändring

Lägenhetsnummer hos oss och i nationellt register

Ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter har upprättats. Registret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area och antal rum.

Innehållet i lägenhetsregistret är inte allmänt tillgängligt på Internet. För att få ut uppgifter från registret kan du vända dig till Lantmäteriet.

Du kan ta del av uppgifterna i lägenhetsregistret enligt offentlighetsprincipen. Möjligheterna att få direktåtkomst till registret, eller att få ut uppgifter på datamedium, är reglerade i lag och förordning om lägenhetsregister.

Mer information hittar du på Lantmäteriets webbplats. Informationen finns under Fastighetsinformation/Lägenhetsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som hyresgäst hos Laxåhem betyder det att din lägenhet fått ytterligare ett lägenhetsnummer utöver det som vi har i våra system. Det nya numret som myndigheter m fl nu kan komma att efterfråga i olika sammangang består av fyra (4) siffror. Numret står på din hyresavi i specifikationsrutan. Numret ska också finnas vid namntavlan i trapphuset. Vid dina kontakter med Laxåhem ska du fortfarande använda ditt gamla lägenhetsnummer.

Det är viktigt att du ändrar din adress när du flyttar!

Skatteverket ändrar nu folkbokföringen så att du blir folkbokförd på den lägenheten där du bor, istället för, som tidigare, enbart på fastigheten. Vi flyttning ska du på din anmälan om flyttning ange det nya lägenhetsnumret och få det infört i folkbokföringen. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mot en avgift.

Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.