Logotyp

Direktbyte - information

Tänk på att handläggningstiden för direktbyte kan ta ca 4 veckor från det att en ansökan har inkommit. Under sommaren kan det ta längre tid då bemanningen är lägre både hos oss och andra hyresvärdar.

Regler för direktbyte

Ett direktbyte innebär att två hushåll byter bostad med varandra utan hänsyn till hur lång kötid man har.

  • Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara en Laxåhems-hyresgäst.
  • Det är ett krav att båda parter planerar att bo permanent i lägenheten som bytet avser.
  • Det är ett krav att båda parter tidigare har fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster och vara godkända av respektive hyresvärd.
  • Ett direktbyte måste godkännas av Laxåhem och nya hyresavtal undertecknas.
  • Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan Laxåhem neka det. Den som byter bostad utan hyresvärdens samtycke riskerar att förlora sin lägenhet.
  • Om ni nyligen har geomfört ett direktbyte måste ni bo i bostaden i minst sex månader innan ni kan genomföra ett nytt direktbyte.
  • Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.
  • Garage och parkeringsplatser ingår inte i ett direktbyte.

 

Har du hittat ett direktbyte? Gör så här:

Tag kontakt med Laxåhems uthyrning tel. 0584 - 47 35 02 för att diskutera bytet. När direktbytet godkänts får ni ett skriftligt beslut med angivet datum då det nya avtalet börjar gälla. Ett nytt avtal tecknas tidigast två månader efter ansökan och då endast från ett månadsskifte.

Hemförsäkring

För att få teckna nytt hyresavtal med Laxåhem måste du ha en gällande hemförsäkring.