Logotyp
Huvudbild på sida

Byte av tak Stationsgatan 10, Finnerödja

För att förbättra boendemiljön och för att säkerställa takläckage byts taket till fastigheten Stationsgatan 10, Finnerödja. Arbetet påbörjades i januari och färdigställs under mars månad.