Laxåhem logo
Välkommen till Laxåhem

Vi förvaltar ca 600 lägenheter och ett 70-tal lokaler av olika typer, t.ex. affärslokaler, äldreboenden, gruppboende och kontor.

AB Laxåhem är ett av Laxåkommun ägt bostadsbolag med anor från 1946.
Vi är ca tolv anställda som jobbar för att skapa ett bra boende för våra hyresgäster.
Verksamheten sker  i nära samarbete med Laxå Kommunfastigheter AB.

Lediga lägenheter

Laxå kommunvapen

Kontoret: Casselgatan 6 i centrala Laxå


Postadress: AB Laxåhem, Box 40, 695 21 Laxå  Växel: 0584-47 35 00  Fax: 0584-103 55  E-post: epost@laxahem.se